ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกวดราคา

<< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..

ห่วงใย เอาใจใส่ ให้ความรู้ คู่คุณธรรม ห่างไกลยาเสพติด

รายละเอียด :
       9 ก.พ.60 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.หญิง พรทิพย์ มูลมาวัน รอง สว.ธร.ฯ ครูตำรวจ D.A.R.E.เข้าทำการสอนในหลักสูตรตามโครงการ D.A.R.E. ( Drug Abuse Resistance Education )โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ให้แก่นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ ทั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก และให้ความร่วมกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีในชั่วโมงการสอน

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1724858061177921&id=1441128746217522

9 กุมภาพันธ์ 2560

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top